Kraniosakrální terapie


(jemná dotyková metoda přes oblečení)

"Tentýž proud života, jenž dnem i nocí koluje v mých žilách, protéká i světem a tančí v melodickém rytmu. Je to tentýž život, jenž radostně vyráží z prachu v bezpočetných stéblech trávy a pučí v překotných vlnách listí a květů. Je to tentýž život, jenž se houpe v oceánické kolébce života a smrti, v cyklickém střídání."

Rabíndranáth Thákur

Je to práce s velkou jemností, citlivostí, vnímavostí, trpělivostí. Je to práce v plné přítomnosti. Tady a teď.  Díky všem těmto aspektům může docházet k hlubokému léčení uložených traumat, emočních jizev a dochází k obnovení životní síly, proudu života.

"Představte si tělo jako elektrickou baterii. Elektřina má schopnost štěpit či distribuovat molekuly kyslíku, které nám poskytují životně důležitý náboj. Když tato elektřina volně proudí tělem, cítíte se zdravě. Zkuste ji ale v některé části zablokovat a ihned dojde k jejímu městnání."

Dr. Andrew Taylor Still

Celá terapie včetně konzultace trvá 1,5 hodiny. 


První krok

Pokud přicházíš na terapii poprvé, seznámím tě s průběhem celého ošetření a společně se pokusíme vytvořit bezpečný prostor, aby mohlo dojít ke vzájemnému naladění a uvolnění. Je pro mě samozřejmě důležité vědět, s jakým záměrem na terapii přicházíš, ale tělo si většinou samo určí, které téma je aktuální k řešení. Nikdy se nevyřeší vše naráz, je zde zapotřebí trpělivost a důvěra, že vše má svůj čas. 

Velmi se mi osvědčilo doplňovat kraniosakrální terapii éterickými oleji, se kterými získá toto ošetření úplně jiný rozměr. 

Druhý krok

Ošetření se provádí  v leže na zádech v pohodlném oblečení na pohodlném měkkém masážním lehátku a s klientem se téměř vůbec nemanipuluje. Doporučuji klientovi , aby se zcela uvolnil a nekontroloval mysl. Při kraniosakrální terapii dojde většinou k uvolnění velmi rychle. Přikládám ruce na různá místa na těle velmi jemným tlakem nebo vsouvám ruce pod tělo. V první části naciťuji a ošetřuji kraniosaktální rytmus a případné nerovnováhy ihned napravuji. V druhé části dochází k uvolnění fascií a ve třetí k ošetření lebečních švů. Tato holistická metoda nemá téměř žádné kontraindikace.Reference

Milá Simí, chtěla bych ti s láskou poděkovat za probuzeni života v mem těle. Tvé vcítění a laskavá energie kterou máš v rukou mi uvolnila cestu v páteřním kanálku a ten se naplnil životem. Jako když se řeka začne vlévat do vyschlého koryta. Odešla bolest hlavy a tělo dostalo novou energii.
Provedla jsi mě krásným zážitkem ♥️ 

Zuzka


Dotek Simči při masáži nebo kraniosakrální terapii je taaak hojivý, moc doporučuji.

Veruška

Vytvořte si webové stránky zdarma!