Ženské terapeuticko-rituální kruhy

Některá zranění nelze vyléčit na individuální terapii, ale ve zdravém a podporujícím prostředí. Dotek, péče, možnost být viděna a slyšena, možnost projevit jakoukoli emoci a být v ní přijata, možnost být opečována a podpořena v procesu uvolnění traumatu. To jsou naše kruhy. Spojení mnohaleté zkušenosti práce s emocemi a buněčnými vzpomínkami, zkušenosti práce s traumatem a terapeutická práce s esenciálními oleji. Zručnosti kněžky v přechodových rituálech.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!